een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

baksteen

klooster mariëngaarde

Een baksteen met een afbeelding erin – dat zie je niet vaak! De afgebeelde persoon stelt duidelijk een geestelijke voor, met zijn gewaad, staf en aureool rond zijn hoofd.

De steen is afkomstig uit het Norbertijner klooster in het Friese Mariëngaarde, dat in 1136 werd gesticht. Misschien is het Norbert van Xanten, de stichter van de Norbertijner Orde die op de steen staat afgebeeld, maar zeker is dat niet.

afbeelding

In de Middeleeuwen werden bakstenen vooral gemaakt door kloosterlingen – dit grote formaat wordt dan ook kloostermop genoemd. Ooit stond Friesland vol met kloosters, maar in de 16de eeuw werden de meeste afgebroken, toen het protestantse geloof de officiële godsdienst werd.

Deze steen is een van de schaarse overblijfselen van het Friese kloosterwezen.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid