aanwinsten: vergezichten 26 november 2016 t/m 4 juni 2017

Het Fries Museum verzamelt voortdurend hedendaagse visies op landschap, omgeving en ruimte. Deze nieuwe aanwinstenpresentatie toont werken die een reflectie zijn op onze verhouding met het landschap. Letterlijke of figuurlijke interpretaties, geënsceneerd of rauwe natuurbeleving, romantische clichés of juist een commentaar daarop. De presentatie is een selectie van werken van Celine van den Boorn, Ksenia Galiaeva, Sven Kroner, Inka & Niclas, Ulf Puder, Sybren Renema, Lovisa Ringborg en Witho Worms.

Het landschap kan ons bezweren of van een hallucinerende schoonheid zijn, dat zien we in de werken van Ulf Puder en Witho Worms. Met Inka en Niclas kijken we letterlijk naar onszelf terwijl we het landschap in ons opnemen. Celine van den Boorn schildert de mens juist uit de ruimte. Dat we er ons ook in kunnen verliezen lezen we in de neon-zin van Renema; “I would that I could wrap the view from my home in a pill of opium and send it to you”.

aanwinsten

Onze collectie is voortdurend in beweging. Aanwinsten werpen vaak een nieuw licht op de bestaande collectie. Daarom presenteren we die aanwinsten in een reeks tentoonstellingen. Zo heten we ze welkom in onze collectie. Het Fries Museum verzamelt kunstwerken op basis van twee thema's: ‘visies op identiteit’ en ‘visies op landschap, omgeving en ruimte’. De manier waarop we in een snel veranderende samenleving omgaan met een complex begrip als identiteit is een belangrijk vraagstuk in Friesland maar ook daarbuiten. Landschapsschilderkunst komt veel voor in de Friese kunst van de twintigste eeuw. In onze huidige samenleving en de hedendaagse kunst gaat het meer om de beleving van ruimte en de enorme veranderingen die zich in het landschap kunnen voltrekken. In de hedendaagse kunst zijn beide thema’s onveranderlijk actueel. 

Andere tentoonstellingen in de aanwinstenreeks waren:
- Trijnie van der Wal