museum universiteit

toerisme en het waddengebied

Toerisme is onlosmakelijk verbonden met het Waddengebied. Toerisme zorgt voor een geldstroom richting het gebied, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor dit UNESCO Wereld Erfgoed gebied. Hoe er uiteindelijk wordt omgegaan met toerisme en natuur wordt grotendeels bepaald door de keuzes wij als maatschappij maken. Voor het Waddengebied is het van groot belang dat er een goede balans is tussen menselijke activiteiten en bescherming van natuur en landschap. Idealiter zou er synergie moeten zijn tussen toerisme en natuurbescherming, waardoor ze elkaar juist kunnen versterken, in plaats van dat ze gezien worden als tegenpolen. 

Jasper Heslinga

Jasper Heslinga, MSc houdt zich dagelijks bezig met dergelijke ingewikkelde vraagstukken. Heslinga is als promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daarnaast onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) in Leeuwarden.  Zijn promotieonderzoek richt zich op toerisme in het Waddengebied. Hierbij staat de vraag centraal hoe toeristische ontwikkeling kan worden verbonden met natuurbescherming op een manier dat ze elkaar juist versterken en dat zowel mens als natuur hier van kunnen profiteren. In deze lezing geeft Jasper een klein inzicht in zijn proefschrift en gaat hij vooral in op de methoden van onderzoek die hij heeft gebruikt om de relaties tussen toerisme en natuur beter te kunnen begrijpen. 

datum: zondag 2 april 2017
tijd: 11.30 uur
locatie: Fries Museum

Aanmelden voor de Museum Universiteit kan via deze link. Toegang is gratis.

Jasper Heslinga