antiekspreekuur

Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum organiseren samen het antiekspreekuur. Bezoekers die meer willen weten over de achtergrond van een voorwerp, kunnen dit voorleggen aan een expert. Conservatoren van zowel het Princessehof als het Fries Museum zetten zich in om een duidelijk beeld te schetsen van de historische betekenis van het voorwerp. Zij hebben expertise op het gebied van:

  • Europese keramiek
  • Aziatische keramiek
  • Historisch textiel (Nederland) --> niet aanwezig op 11 april!
  • Schilderijen, tekeningen en prenten (Nederland) (Werken op papier graag van tevoren uit de lijst halen!)
  • Zilver (Nederland)
  • Bodemvondsten (Nederland)

Bezoekers mogen maximaal 3 objecten meenemen naar het spreekuur. De conservatoren doen geen uitspraken over de taxatiewaarde. U ontvangt een nummertje en wordt opgeroepen zodra de juiste conservator vrij is. Let op, aanmelden is verplicht!

data: woensdag 12 september 2018
tijd: 14.00-16.00 uur
locatie: Keramiekmuseum Princessehof
prijs: museumentree

aanmelden antiekspreekuur 12 september

Klik hier om aan te melden voor 12 december.