samenwerkings partners

Op diverse gebieden werkt het Fries Museum samen met externe partners. Dat loopt uiteen van samenwerking op ICT-gebied met Tresoar, kunstpresentaties in de exporuimte van het ziekenhuis in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden tot overleg over gezamenlijke programmering met Slieker Film in het nieuwe museum.