provinsje fryslân

Het Fries Museum wordt gesubsidieerd door de Provinsje Fryslân. Meidwaan, mienskip en meartaligens (meedoen, gemeenschapszin en meertaligheid). Dat zijn de drie pijlers waar het cultuurbeleid 2013 - 2016 van de Provinsje Fryslân op steunt. Het Fries Museum draagt op verschillende manier bij aan deze punten. Met een uitgebreid activiteitenprogramma en veel succesvolle educatieprogramma's kan iedereen in het museum meedoen. Het verhaal van Fryslân wordt nog beter verteld, juist ook aan toeristen. Daarnaast heeft het museum een helder taalbeleid, waarin het Fries een belangrijke rol heeft.

De tentoonstelling Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016) werd mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân.

fryslan.frl