riebeek en fokkema in fries museum

tentoonstelling opdrachten martin en inge riebeek en pietsjanke fokkema in fries museum

Van 4 november tot en met 31 december 2017 toont het Fries Museum de resultaten van twee opdrachten in de expositie Aanwinsten: het museum als opdrachtgever. Het museum laat nieuw werk van Martin en Inge Riebeek zien, die wereldwijd korte films maakten gebaseerd op essentiële levenservaringen. Ook is een installatie met honderdvijftig tekeningen van pietsjanke fokkema te zien, waarin zij onder andere terugblikt op haar Friese familie en achtergrond.

In opdracht van het Fries Museum filmden de kunstenaars Riebeek persoonlijke portretten van Friezen. Ook pietsjanke fokkema maakte werk met een Fries thema. De video’s en de installatie zijn aangekocht door het Fries Museum. Dit najaar worden ze tentoongesteld in de expositie Aanwinsten.

persoonlijke videoportretten

In het videoproject The Essentials verzamelen Martin en Inge Riebeek al een decennium lang uiteenlopende verhalen van mensen over de hele wereld. De laatste jaren vragen ze mensen naar wat voor hen essentieel is in het leven. Honderden mensen uit achttien landen hebben hun antwoorden met het kunstenaarsduo gedeeld. In opdracht van het Fries Museum hebben Martin en Inge Riebeek hun lens ditmaal op Friesland gericht. Uit vijftien indringende portretten blijkt de persoonlijke beleving van frijheid en mienskip. Door de Friese portretten samen met hun internationale tegenhangers te tonen, legt The Essentials unieke verhalen bloot, maar worden tegelijkertijd overeenkomsten duidelijk.

tekeningen over friesland

pietsjanke fokkema werd gevraagd een installatie voor het museum te maken. De installatie UTWRYDSK (‘uitzonderlijk’) bestaat uit ruim honderdvijftig tekeningen, een boekje en ruimtelijk werk.
Spil van de tentoonstelling is het werk Mem is yn’t ljocht, waarin zij stilstaat bij het overlijden van haar moeder. Deze gebeurtenis heeft ertoe bijgedragen dat fokkema de vrouwelijke lijn in haar familiegeschiedenis in Friesland opnieuw ging onderzoeken. Ook haar jeugd in Friesland komt aan bod. De kunstenaar heeft het werk zelf gerangschikt, zodat er persoonlijke beeldende verhaallijnen ontstaan die soms herleidbaar zijn en soms hele nieuwe betekenissen suggereren.

Links: Martin en Inge Riebeek, The Essential, videostill
Rechts:
pietsjanke fokkema, Mem is yn’t ljocht, detail installatie UTWRYDSK