jeugd verdiept zich in WOI

Dit najaar staat de MuseumJeugdUniversiteit in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Iedere eerste zondag van de maand vertellen experts interessante verhalen over deze roerige tijd. Nieuwsgierige kinderen van 7 tot 13 jaar kunnen zich via de website van het Fries Museum aanmelden voor de reeks colleges. Na afloop van de vier lessen ontvangen de deelnemers een diploma.

In de colleges leren kinderen over een van de meest ingrijpende oorlogen van de twintigste eeuw. Het eerste college gaat over hoe de oorlog is ontstaan en wie er uiteindelijk wonnen en verloren. In de daarop volgende lessen wordt verteld wat kinderen tijdens de oorlog deden, waarom Belgische soldaten naar Gaasterland kwamen en of Mata Hari nu een echte spion was of een heel gewoon meisje.

museumjeugduniversiteit
De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 gestart in het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking met de Universiteit Leiden. Inmiddels worden er jaarlijks in meer dan 50 musea kindercolleges gegeven. De lessen in Friesland worden georganiseerd door een samenwerking van Tresoar en het Fries Museum. De colleges worden wisselend op de twee locaties gehouden. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de website van het Fries Museum.

museumuniversiteit
Ook voor volwassenen is er een MuseumUniversiteit. Op zondag 8 oktober geeft promovenda Amber Nota een college over intonatie en de Friese taal. Vragen als ‘Wat doen die Friezen nou anders dan Nederlanders met hun intonatie?’ en ‘Is Nederlands een gevaar voor het Fries of andersom?’ komen aan bod. Zondag 5 november vertelt Tom Schuringa over de impact van de Eerste Wereldoorlog op Nederland. Met name de geschiedenis van economische politiek komt daarbij aan bod. Aanmelden voor een of beide van deze lezingen kan eveneens op de website van het Fries Museum. De MuseumUniversiteit is een samenwerking van Campus Fryslân, Tresoar en het Fries Museum.