het fries museum ontving 200.000 euro

200.000 euro voor fries museum van bankgiro loterij

Het Fries Museum ontving op 3 februari 2016 maar liefst €200.000 tijdens het feestelijke Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. Het museum is de loterij en alle 750.000 deelnemers dankbaar voor de samenwerking. De bijdrage stelt het Fries Museum in staat om de collectie verder te ontwikkelen en presenteren. Topstukken van het museum zijn de komende tijd te zien in blockbusters overschilder Alma-Tadema en Mata Hari, in aanloop tot Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Ook Keramiekmuseum Princessehof viel in de prijzen. Een bijdrage van €350.000 maakt de herinrichting mogelijk van het illustere museumgebouw (woonhuis van Prinses Maria Louise en geboortehuis van MC Escher) en de vaste presentatie van de keramische topcollectie uit oost en west. 

Goed Geld Gala 2016


Tijdens het jaarlijkse gala draagt de BankGiro Loterij bij aan cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Dit jaar deed zij dit door een recordbedrag van ruim 62,8 miljoen euro te schenken aan 69 culturele organisaties. Deze opbrengst is te danken aan de 750.000 deelnemers van de BankGiro Loterij, doordat de helft van de inkomsten van ieder verkocht lot voor dit doel bestemd is.

Goed Geld Gala van de Bankgiroloterij