fries museum ontvangt €124.000 van mondriaan fonds

Het Mondriaan Fonds heeft de aanvraag van het Fries Museum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2018 - 2019 positief beoordeeld. Dit betekent dat het museum € 124.000 ontvangt voor aankopen. Daarmee kunnen belangrijke doelstellingen uit het aankoopbeleidsplan gerealiseerd worden.

Mondriaan Fonds: “De commissie waardeert dat het Fries Museum de kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland wil laten leven en zo een actieve rol wil spelen in de samenleving.” Het fonds is ook positief over het feit dat de thema’s ‘portret’ en ‘landschap’ de vertrekpunten zijn voor het verzamel- en aankoopbeleid. Deze thema’s “verbinden de collecties oude schilderkunst met hedendaagse kunst” en “maken het mogelijk om de Friese identiteit van het museum te bewaren, waardoor het museum een eigen positie heeft binnen Nederland.” Bovendien geeft de commissie te kennen dat het waardeert “dat zowel het thema identiteit als landschap verbindingen aangaat met ontwikkelingen in de samenleving, de directe samenleving van het museum en de collectie.” Dit meerjarige aankoopbeleid wordt gevoerd met een vaste subsidie van de provincie Friesland. Het Fries Museum is verheugd dat het dit beleid kan voortzetten en uitvoeren met deze aanvullende bijdrage van het Mondriaan Fonds.

opdrachtenbeleid

Ook het opdrachtenbeleid van het Fries Museum wordt door het Mondriaan Fonds gewaardeerd: “De commissie is positief over het feit dat het Fries Museum in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 een impuls wil geven aan het opdrachtenbeleid”. Daarnaast vindt het fonds het bijzonder dat “het Fries Museum samen met Keramiekmuseum Princessehof werken toont in het Medisch Centrum Leeuwarden, waardoor een gevarieerd en groot publiek bereikt wordt.”

tweejaarlijks

Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.