examenexpositie

presentatie eindwerk van vmbo-, havo en vwo-leerlingen op de mezzanine van het fries museum

Het Fries Museum vindt cultuuronderwijs belangrijk en zoekt doorlopend naar betekenisvolle verbindingen tussen museum en samenleving.

In samenwerking met de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving (dBKV) en de Leeuwarder Courant realiseren we voor de derde keer een tentoonstelling van examenwerk beeldende vorming. We doen een oproep aan alle voortgezet onderwijsscholen in Friesland om hun beste eindexamenwerken in te zenden. Het laten zien van de schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en andere creatieve uitingen van leerlingen voldoet prachtig aan onze wens om museum en samenleving te verbinden.

Studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de NHL Hogeschool spelen een grote rol in de uitvoering van de tentoonstelling en de contacten met de leerlingen. Dit project biedt hen een inkijkje in het proces van de beeldende examens, vanuit de rol van tentoonstellingsmaker.

De studenten Evelien, Ivar, Jessica, Maarten, Marit, Tea, Tika en Yvonne die in 2016 de tentoonstelling maakten:

‘Hoewel we nog weinig ervaring hadden met het opbouwen van een expositie, was het interessant om dit proces te ervaren. Verrast waren we over hoe goed er over de onderwerpen nagedacht is. Elk detail is goed uitgewerkt en dit uit zich in veel variatie in de vormgeving. Geweldig om te ervaren hoe beeldende vorming leeft onder middelbare scholieren!’ 

Klik hier voor de digitale versie van de catalogus die van het examenwerk 2016 is gemaakt. Klik hier voor de link naar de LC examenbijlage 2015 en op catalogus examenwerk voor het downloaden van de digitale versie van de catalogus die bij de tentoonstelling verscheen.

Heeft u vragen, mail dan Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl 


aanmelden examenexpositie 2017

school

contactpersoon

klas en examenthema

nog een klas en examenthema toevoegen

nog een klas en examenthema toevoegen