eindwerk, begin van nieuw talent

Het Fries Museum presenteerde in 2017 Eindwerk, begin van nieuw talent. Voor de derde keer deden we een oproep aan alle voortgezet onderwijsscholen in Friesland om hun beste eindexamenwerken in te zenden. Dat jaar meldden 21 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. De inzendingen waren tot en met 2 juli 2017 te bewonderen op de mezzanine van het Fries Museum.

Sinds 2015 kunnen Friese scholen hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie op de mezzanine van het Fries Museum. De samenstelling en catalogus van de presentatie werden in 2017 verzorgd door Rixt, Wimmy, Isabel en Judith, studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Door samen te werken met studenten van de docentenopleiding en leerlingen uit het voortgezet onderwijs legt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door een aantal werken in de krant te tonen.

Daniëlle (HAVO 5, Lauwers College)
‘Ik was heel tevreden over de opening, de mensenmassa was af en toe wel overweldigend maar dat maakte niks uit. Ik vind het erg leuk en ook stimulerend voor leerlingen, omdat beeldende vorming of een kunstvak vaak als een grapvak wordt gezien.’

Downloads van catalogi van de verschillende edities zijn hier digitaal beschikbaar: 20172016 -  2015

Link naar de fotoserie van alle leerlingen in de Leeuwarder Courant online.

editie examenexpositie 2019
De expositie vindt dit jaar plaats van woensdag 5 tot en met zondag 30 juni 2019.

aanmelden
Dat kan via het online inschrijfformulier onderaan deze pagina, en tot en met 18 april 2019.

We laten één leerling per schoollocatie examenwerk presenteren en het is aan u om te beslissen welke leerling dat wordt. Dat hoeft u nu nog niet door te geven in het formulier, Wel vragen we u een tweede klas en later ook een tweede leerlingnaam door te geven. Het kan zijn dat om technische redenen het werk van leerling één niet optimaal gepresenteerd kan worden en daarom leerling twee zijn/haar werk presenteert. 

Zodra we uw inschrijving hebben ontvangen, nemen we per mail contact op om gedetailllierde informatie over de leerling en het leerlingenwerk te verkrijgen (naam maker - klas - formaat - 2D/3D/audiovisueel -  materiaal/techniek, titel, etc). Ook voorzien we u van alle informatie over de planning rondom het brengen en halen van het leerlingenwerk, de fotografie van het werk van de leerlingen door de Leeuwarder Courant en de opening. En heeft u eerder vragen, dan kunt u altijd per mail contact met ons opnemen. Onze dBKV lio-stagiair Tea Wijnja is hiervoor bereikbaar: t.wijnja@friesmuseum.nl

nog een klas en examenthema toevoegen