eerdere programma's

onderwijsprogramma: éric van hove

Glanzend hout, blinkend koper, geslepen parelmoer. Materialen van over de hele wereld komen samen in de ambachtelijk gereproduceerde motorblokken van Éric Van Hove (Algerije, 1975). Van de kleinste schroefjes tot de cilinderkop: elk onderdeel wordt met de hand nagemaakt door internationale ambachtslieden, onder leiding van Van Hove. Tot begin 2020 laat de grote overzichtstentoonstelling Éric Van Hove: Fenduq zien wat mensenhanden kunnen maken. Tegelijk zet het werk van de kunstenaar aan tot nadenken over globale vraagstukken.

Het motorblok staat voor de kunstenaar symbool voor de industrialisatie, die in veel landen het einde betekende van het klassieke ambacht. Lopendebandwerk in plaats van handwerk. Met zijn imposante replica’s zet Van Hove traditionele ambachten opnieuw op de kaart. Hij combineert de schoonheid van design met actuele thema’s als de verdeling van welvaart en de verschillen tussen het westen en de rest van de wereld.

fryske motor
Speciaal voor het Fries Museum ontwikkelt de kunstenaar een gloednieuw werk. Gedurende de tentoonstelling werken Friese, Marokkaanse, Zweedse en Indonesische vakmensen aan de reproductie van de motor uit een veldhakselaar. De Claas Jaguar veldhakselaar is een geliefd landbouwvoertuig op het Friese platteland. De motor wordt gemaakt van uiteenlopende materialen; van Marokkaans houtwerk tot Hindelooper schilderwerk en van Indonesisch snijwerk tot Zweeds glaswerk. In de tentoonstellingsruimte is de voortgang van dit dynamische project te volgen.

fenduq
Fenduq is de naam van het atelier van Van Hove. De naam is een samenvoeging van ‘fenn’ (het Arabische woord voor kunst) en ‘funduq’. Funduqs waren tijdelijke handelsposten waar rondtrekkende karavanen neerstreken om handel te drijven en hun netwerk te onderhouden. In Fenduq komen ambachtslieden, kunstenaars, economen en andere betrokkenen samen. Het is een plek voor productie, maar ook voor dialoog. Fenduq versterkt de bestaande talenten en kwaliteiten van de ambachtslieden en biedt ze een betere positie binnen de Marokkaanse maatschappij.

onderwijsprogramma voortgezet onderwijs
In het onderwijsprogramma worden leerlingen meegenomen in de wereld van Van Hove en die van zijn ambachtsmannen die in Fenduq allen een eigen traditioneel ambacht beoefenen. Leerlingen ontdekken door middel van vragen, opdrachten en door te kijken, te ruiken en te voelen wat van Hove’s werk typeert, wat ambacht inhoudt en op welke manier we dit terug kunnen vinden in onze eigen samenleving en daarbuiten.

Bij de start van de activerende rondleiding wordt gestimuleerd om zelf op onderzoek uit te gaan. Leerlingen van het vmbo doen dit aan de hand van materialen als leer, notenhout, koper of purperharthout, van de kunstwerken en de ambachten in de tentoonstelling. Leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo verdiepen zich daarnaast in de achterliggende maatschappelijke boodschap in het werk van de kunstenaar.

Door activerende opdrachten met onder andere de eigen telefoon, een echte dynamo en natuurlijk de kunstwerken van Van Hove, wordt vervolgens ontdekt wat ambacht inhoudt en wat het verschil is met productiewerk. Daarnaast wordt de rol van Friese ambachten in de tentoonstelling en onze maatschappij belicht. Maar ook de opvatting van leerlingen over nieuwe ontwikkelingen wordt besproken, zoals 3D-printen.

Ter afsluiting van de rondleiding wordt een eigen Fries voertuig ontworpen dat past bij het Friesland van nu. Net zoals Eric van Hove en zijn ambachtslieden de brommer Mahjouba hebben ontworpen. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over het gebruik van materiaal en ambacht en belangrijke eigenschappen dat het ideale Friese voertuig moet hebben. Naast deze activerende rondleiding bestaat de mogelijkheid tot een beeldende verwerking in het atelier, verzorgd door een museumdocent, waarbij de leerlingen uitgebreid de tijd nemen om bovenstaande opdracht gedegen uit te denken, uit te werken, te verbeelden en aan elkaar te presenteren.

doelgroep VO klas 1 t/m 6 - vmbo, havo, vwo
werkvormen Kijken, onderzoeken, tekenen, samenwerken, discussiëren, vertellen
leergebieden Kunst & cultuur, techniek, mens & maatschappij (geschiedenis, maatschappijleer).
lengte 75 minuten rondleiding. In combinatie met een programma in ons atelier 120 minuten.
kosten per leerling 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: 8,-.

onderwijsprogramma: rembrandt & saskia

rembrandt en saskia
Als meest beroemde Friese bruidspaar ooit zijn Rembrandt en Saskia de rode draad in de tentoonstelling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. In 1634 trouwt Rembrandt van Rijn in Friesland met Saskia Uylenburgh, de eerste liefde van zijn leven. Saske, zoals haar Friese doopnaam luidt, is geboren in Leeuwarden en groeit daar ook op. De schilder leert haar in 1633 kennen wanneer Saskia een bezoek brengt aan haar neef Hendrick Uylenburgh in Amsterdam. Uylenburgh is op dat moment Rembrandts kunsthandelaar en mogelijk is hij degene, die een gouden toekomst voor het paar in het verschiet ziet. 

liefde in de gouden eeuw
Aan de hand van schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten en veel verschillende voorwerpen zoals huwelijkscadeaus uit de 17de eeuw, krijgen leerlingen een beeld van verliefdheid, verloving en de trouwdag in de Gouden Eeuw, van hofmakerij tot testament. Prachtige cadeaus van zilver en zijde, bruidshandschoenen, spiegels en knottedoosjes, trouwpenningen, ringen en chatelaines zijn er te zien, maar ook romantische huwelijksgedichten en muziek horen erbij.

trouwen in de 17de eeuw
Het huwelijk in die tijd werd soms wel gedurende een aantal dagen gevierd, met alle festiviteiten die daarbij horen. Op de schilderijen zijn volwassenen en ook kinderen volgens de laatste mode uit die tijd gekleed. Wat dragen de bruiloftsgasten en hoe kleden de kinderen zich voor zo’n groot feest? Wat willen de schilders uit de Gouden Eeuw ons eigenlijk vertellen over misschien wel het belangrijkste moment in het leven? Welke symbolen gebruiken ze? En welke symbolen gebruiken we nu? Waar komen al die mooie cadeaus en objecten vandaan? Wie konden zo’n huwelijksfeest met zoveel pracht en praal vieren?  

onderwijsprogramma
In verschillende werkvormen gaan leerlingen aan de slag met kleurgebruik en details in schilderijen, techniek van het etsen, symboliek en tastbare voorwerpen. De leerlingen leren niet alleen kijken naar schilderijen en objecten, maar ook creatief en kritisch denken, leven mee met Rembrandt en Saskia. Ze leren reflecteren op het werk van kunstenaars uit de Gouden Eeuw en komen met elkaar in gesprek over liefde en verliefd zijn, over trouwen en houden van, over hoogtepunten en dieptepunten in het leven, toen en ook nu.

 

Doelgroep VO klas 1 en 2
Werkvormen Kijken, onderzoeken, tekenen, samenwerken, vertellen
Leergebieden Kunst en cultuur
Kerndoelen 48 t/m 52
Lengte 60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd
Kosten per leerling € 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

met escher op reis

In de tentoonstelling leer je de graficus M.C. Escher persoonlijk kennen en kruip je als het ware in zijn hoofd. Aan de hand van meer dan tachtig vroege en late originele prenten volg je zijn ontwikkeling als kunstenaar, zoals de invloed van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje en Italië. Daarnaast bezoeken leerlingen de tentoonstelling Phantom Limb: Art beyond Escher waarin hedendaagse beeldend kunstenaars laten zien hoe Eschers uitgangspunten ook hen inspireren. En het museum organiseert voor en tijdens deze tentoonstellingen projecten in de stad en provincie om uiteenlopende groepen binnen de mienskip samen te brengen met Escher als bindende factor: Planeet Escher.

Het magische karakter van het tot de verbeelding sprekende werk van M.C. Escher en zijn visuele illusies vormen de basis van het onderwijsprogramma. Dat sluit aan bij verschillende onderwijsdoelgroepen en leergebieden. Met een bezoek aan het museum willen we leerlingen daarna op allerlei manieren uitdagen. Kernbegrippen zijn: verbeelding, fantasie, magie, metamorfoses, grafiek en wiskunde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door ze zelf visuele illusies te laten creëren vanuit beeldende vorming of taalspellen te doen zoals Escher dat zelf deed.

De kern van het onderwijsprogramma vormt een bezoek aan de tentoonstelling Escher op reis en Phantom Limb. Daarnaast is ter voorbereiding in de klas verschillend  online materiaal beschikbaar, naar eigen inzicht en niveau van de groepen te gebruiken:

Klokhuis uitzending over M.C.Escher
NTR interactive met een specale Klokhuis-tour en de mogelijkheid om een eigen metamorfose te maken met de 'Metamorfose-Machine'

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om één of twee weken na het bezoek een gastles (duur: max. 60 minuten) in de klas te krijgen, verzorgd door een museumdocent. De invalshoek die u kiest vormt de basisvan de gastles. Via taal, biologie of rekenen/wiskunde maken de leerlingen een beeldende verwerking. Of u kiest voor een 100% beeldende vorming gastles, dat kan ook. Bespreekt u dat met onze collega's van boekingen?

Doelgroep SO, VMBO, HAVO, VWO - onder- en bovenbouw | MBO
Werkvormen kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, vertellen
Leergebieden kunst & cultuur, talen, mens en natuur, techniek, beroep
Vakken beeldende vorming, biologie, CKV, wiskunde, Nederlands, Frans, Duits, Engels
Lengte (60-) 75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd
Kosten per leerling € 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

periode
Escher op reis: 28 april t/m 28 oktober 2018. 
Tijdens deze tentoonstellingsperiode is niet mogelijk om het museum gratis te bezoeken met een onderwijsgroep zonder begeleiding en materiaal. Een boeking doen is noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@friesmuseum.nl of 058 255 55 00. 
Phantom Limb: Art beyond Escher: 26 januari 2018 t/m 6 januari 2019.

TIP: stap na 9.00 uur met je klas in de trein of bus met het speciale schoolticket van Arriva, lees hier meer!

mata hari

De bijna persoonlijke ontmoeting met Mata Hari staat centraal in de tentoonstelling en de onderwijsprogramma’s bij Mata Hari, de mythe en het meisje. Dilemma’s waar Margaretha Zelle, Mata Hari, op verschillende momenten in haar leven voor kwam te staan grijpen we aan om door leerlingen te laten onderzoeken en verbeelden.

Aansluiting bij verschillende vakken en leergebieden is hierbij uitgangspunt. Vanuit de bronnen die in de tentoonstelling beschikbaar zijn, nemen we leerlingen mee en maken ze mede-eigenaar van de keuzes die Mata Hari maakte. Zouden zij het zelf anders hebben gedaan? Hoe? Dit is de uitdaging die ze gaan verbeelden, in taal, met hun lichaam of in beeld.

webapp
Leerlingen gebruiken tijdens het bezoek de speciaal ontwikkelde webapp. Ze hebben alle vrijheid om te kiezen welke onderzoeken ze willen doen. Langs verschillende fases in haar leven, gekoppeld aan ‘rollen’ en symbolisch aan de dans van de zeven sluiers die ze ooit danste, bepalen ze hun ontdekkingsreis. Klik hier of op de foto hiernaast om de webapp te bekijken. Er zijn zowel opdrachten voor in de klas als in het museum.

programma
Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich goed combineren met bijvoorbeeld een stadswandeling, een filmprogramma of een activiteit in ons atelier. Vooraf op school kan de voorbereiding al beginnen, met behulp van verdiepende informatie en onderzoeksopdrachten in de speciaal ontwikkelde web-app. Vanuit verschillende leergebieden is het mogelijk een verbinding te leggen met het programma in het museum, maar we moedigen vakoverstijgend werken aan.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO - ons advies: vanaf klas 3 | MBO

Werkvorm

kijken, ontdekken, onderzoeken, vertellen, doen (theater, mode, fotografie, vormgeving, schrijven)

Leergebieden

mens & maatschappij (geschiedenis, maatschappijleer, burgerschapsvorming), kunst & cultuur, CKV, moderne talen

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

Periode: van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018.

d’drive meets mata hari
Studenten van verschillende D'Drive-opleidingen van ROC Friesland College hebben gewerkt aan acts, exposities en opdrachten geïnspireerd op het spannende leven van Mata Hari. Zij presenteerden dit in het Fries Museum op 5 februari 2018. Bekijk de foto’s of de aftermovie via deze buttons

alma-tadema

Alma-Tadema neemt je mee naar scènes uit de klassieke oudheid en brengt deze tijd, als eerste, echt tot leven. Hij verbeeldt de oudheid zo mooi en overtuigend, dat regisseurs zijn schilderijen gebruiken als blauwdruk voor spektakelfilms als Gladiator.

Uit heel de wereld komen meer dan tachtig topschilderijen van een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw naar Leeuwarden. Samen met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten geven zij een inkijk in zijn wereld. 

In het onderwijsprogramma bekijken leerlingen zelfstandig de tentoonstelling met een opdracht/kijkwijzer gericht op:

  • zijn jonge jaren in Leeuwarden en Antwerpen
  • zijn reizen naar Rome en Pompeii
  • het vergelijken van zijn schilderijen met Hollywood-films

 Vanuit het vak Klassieke talen en cultuur is het uitgangspunt de verbeelding van de klassieke oudheid en de mythologische verhalen en vanuit het vak Beeldende vorming is het uitgangspunt ‘de trukendoos van Alma-Tadema’.

Doelgroep VO gymnasium 1 t/m 6
Periode maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017  en woensdag 25 januari tot en met 7 februari 2017
Aantal   max. 30 leerlingen per uur
Lengte 60-75 minuten
Leergebieden klassieke culturele vorming (KCV), klassieke talen en cultuur en Beeldende kunst
Kosten € 4,- per leerling (inclusief begeleiding en educatief materiaal)

 

new horizons

Tot en met 22 maart 2015 ontvangen wij uw leerlingen graag bij de tijdelijke tentoonstelling New Horizons: de kunst achter games
Er is een aantrekkelijk programma ontwikkeld dat leerlingen uitdaagt de wisselwerking tussen traditionele kunst en games te ontdekken. Hoe halen kunstenaars inspiratie uit games? En hoe halen game artists inspiratie uit kunst? Leerlingen kijken, denken en doen in de tentoonstelling: ze kiezen een personage - MAGE, WARRIOR of HUNTER - en doorlopen verschillende levels. Klik op de buttons rechts om te zien welke uitdagingen de leerlingen aangaan. Van torens bouwen met Kapla tot ter plekke foto's uploaden van selfies in een game-omgeving, het kan allemaal.

Doelgroep:        VO en MBO
Werkvormen:     kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden:  kunst en cultuur
Kerndoelen:       VO 48 t/m 52
Vakken:              beeldende vorming en ckv
Lengte:              een museumbezoek van 60-75 minuten

Dit programma vervangt HORIZON TAAL tijdelijk. 
Vanaf 11 april 2015 is Horizonnen weer te bezoeken en het bijbehorende programma te boeken. Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.

noorderlicht – an ocean of possibillities

Ontdek hoe fotografen van over de hele wereld in beeld brengen hoe mensen ‘out of the box’ denken en hun dromen vervullen. Soms uit onvrede, soms om nieuwe dingen te beginnen, of gewoon omdat het kan. Die zoektocht naar vrijheid is van alle tijden en werelden. 

An ocean of possibilities daagt leerlingen uit om op onderzoek te gaan naar verschillende werelden en hoe fotografen die in beeld brengen. Waarom gebruikt de ene fotograaf heldere kleuren en een ander rauw zwart-wit? Hoe kan een foto een boodschap helder overbrengen en ziet iedereen dat op dezelfde manier? 
Dat en meer ontdekken leerlingen tijdens een bezoek aan de hoofdtentoonstelling van de Noorderlicht Fotomanifestatie 2014.

Onze intermediairs begeleiden de groepen. Tineke Burmania, medewerker boekingen, stemt het programma af op de wensen van de docent.

Periode               : 31 augustus t/m 26 oktober 2014
Doelgroepen      : VO, MBO, HBO
Werkvormen      : kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden    : kunst en cultuur
Kerndoelen VO  : 48 t/m 52
Vakken               : beeldende vorming en ckv
Lengte                : een museumbezoek van 60-75 minuten

De kijkwijzer die voor alle VO-groepen tijdens een begeleid museumbezoek beschikbaar is hier te downloaden. 

Het programma sluit aan bij kerndoelen PO en VO, tijdvak Regenten en Vorsten (1600-1700) en de Nederlandse en Friese Canon.

Doelgroep: PO groep 6 t/m 8 en VO klas 1 en 2
Wanneer: tot en met 30 augustus 2015                    

Keuzemenu:
1 programma: € 4,00 p.ll. (1¼ uur)
2 programma’s: € 7,50 p.ll. (3¼ uur, incl. pauze)
3 programma’s € 9,75 p.ll. (9.00-14.00 uur, incl. pauzes)  (niet meer mogelijk vanwege sluiting expositie in Tresoar)

Reservering: voor 1 programma: neem contact op met de desbetreffende instelling. Voor 2 programma’s: neem contact op met het Fries Museum
Contact: Fries Museum: 058-2555500, educatie@friesmuseum.nl en Historisch Centrum Leeuwarden: 058-2332350, historischcentrum@leeuwarden.nl

Een combinatiebezoek aan Tresoar is helaas niet meer mogelijk vanwege sluiting van de tentoonstelling over het Florilegium, het bloemenboek van Franciscus de Geest.

gouden eeuw in friesland

Fries Museum en het Historische Centrum Leeuwarden organiseren samen het onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland, waarin de geschiedenis van de eigen omgeving centraal staat. 

Fries Museum: maak kennis met de Friese high society en hun extravagante luxe in de tentoonstelling Oud Geld.

Historisch Centrum Leeuwarden: volg het spoor langs erfgoed van de Gouden Eeuw door de historische binnenstad van Leeuwarden met smartphones.

Speel video af

beladen landschap

Beladen Landschap laat leerlingen nadenken over hoe beelden van landschappen door verhalen vanuit heden en verleden geladen worden. Het eigen perspectief van leerlingen op verbeeldingen van landschappen is sterk gekleurd door wat ze meenemen aan kennis van het verleden, van de wereldgeschiedenis tot het kleinere nieuws van alledag. Beladen Landschap biedt een ontmoeting met actuele kunst in diverse disciplines, van schilderijen, tekeningen, grafiek, foto’s, video-installaties, een nieuwsfoto tot een videoclip. De makers geven de leerlingen een bijzondere blik op de wereld. Tijdens het museumbezoek ontdekken leerlingen dat iedereen anders kijkt en dat het waardevol is die verschillende perspectieven te delen.  De vele verschillende kunstwerken nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld en leergebieden. Een kort bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het onderwijsprogramma bij Beladen Landschap.

Sleutelbegrippen die een rol spelen bij het programma zijn: historisch besef en context, van WOII tot het wereldnieuws van vandaag, interpretatie van oorzaken en gevolgen, continuïteit en verandering, democratie, burgerschap, oorlog, nieuwe wereldorde, ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen, beeldvorming, multidisciplinaire kunstvormen, intercultureel, zelfbewustzijn, identiteit, verantwoordelijkheid, waarden en normen, macht en belangen, ethiek en moraal, alledaagse ervaring en waarneming, selectieve waarneming,  waarheid, contextualiteit van kennis, rechtvaardige samenleving, schijn en werkelijkheid, feit en fictie, massamedia en cultuur.

Leerlingen leggen zelf een accent op het programma door te bepalen met welke onderzoeksvragen ze aan de slag willen, alleen of in groepjes. Er zijn twee vragensets ontwikkeld:

-(voor-)examengroepen in kunstvakken

-keuzekaarten kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Doelgroep

VO bovenbouw (vmbo, havo, vwo)

Werkvormen

kijken, onderzoeken, interpreteren, discussiëren, reflecteren, mening vormen, samenwerken, verwoorden, verbeelden

Leergebieden

kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Kernconcepten

kunst en maatschappij, media en communicatie, inspiratie en vormgeving, identiteit en diversiteit

Vakken

ckv, kunstvakken, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, filosofie

Lengte

een museumbezoek van 60-75 minuten in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten

Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.