eerdere programma's

mata hari

De bijna persoonlijke ontmoeting met Mata Hari staat centraal in de tentoonstelling en de onderwijsprogramma’s bij Mata Hari, de mythe en het meisje. Dilemma’s waar Margaretha Zelle, Mata Hari, op verschillende momenten in haar leven voor kwam te staan grijpen we aan om door leerlingen te laten onderzoeken en verbeelden.

Aansluiting bij verschillende vakken en leergebieden is hierbij uitgangspunt. Vanuit de bronnen die in de tentoonstelling beschikbaar zijn, nemen we leerlingen mee en maken ze mede-eigenaar van de keuzes die Mata Hari maakte. Zouden zij het zelf anders hebben gedaan? Hoe? Dit is de uitdaging die ze gaan verbeelden, in taal, met hun lichaam of in beeld.

webapp
Leerlingen gebruiken tijdens het bezoek de speciaal ontwikkelde webapp. Ze hebben alle vrijheid om te kiezen welke onderzoeken ze willen doen. Langs verschillende fases in haar leven, gekoppeld aan ‘rollen’ en symbolisch aan de dans van de zeven sluiers die ze ooit danste, bepalen ze hun ontdekkingsreis. Klik hier of op de foto hiernaast om de webapp te bekijken. Er zijn zowel opdrachten voor in de klas als in het museum.

programma
Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich goed combineren met bijvoorbeeld een stadswandeling, een filmprogramma of een activiteit in ons atelier. Vooraf op school kan de voorbereiding al beginnen, met behulp van verdiepende informatie en onderzoeksopdrachten in de speciaal ontwikkelde web-app. Vanuit verschillende leergebieden is het mogelijk een verbinding te leggen met het programma in het museum, maar we moedigen vakoverstijgend werken aan.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO - ons advies: vanaf klas 3 | MBO

Werkvorm

kijken, ontdekken, onderzoeken, vertellen, doen (theater, mode, fotografie, vormgeving, schrijven)

Leergebieden

mens & maatschappij (geschiedenis, maatschappijleer, burgerschapsvorming), kunst & cultuur, CKV, moderne talen

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

Periode: van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018.

d’drive meets mata hari
Studenten van verschillende D'Drive-opleidingen van ROC Friesland College hebben gewerkt aan acts, exposities en opdrachten geïnspireerd op het spannende leven van Mata Hari. Zij presenteerden dit in het Fries Museum op 5 februari 2018. Bekijk de foto’s of de aftermovie via deze buttons

alma-tadema

Alma-Tadema neemt je mee naar scènes uit de klassieke oudheid en brengt deze tijd, als eerste, echt tot leven. Hij verbeeldt de oudheid zo mooi en overtuigend, dat regisseurs zijn schilderijen gebruiken als blauwdruk voor spektakelfilms als Gladiator.

Uit heel de wereld komen meer dan tachtig topschilderijen van een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw naar Leeuwarden. Samen met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten geven zij een inkijk in zijn wereld. 

In het onderwijsprogramma bekijken leerlingen zelfstandig de tentoonstelling met een opdracht/kijkwijzer gericht op:

  • zijn jonge jaren in Leeuwarden en Antwerpen
  • zijn reizen naar Rome en Pompeii
  • het vergelijken van zijn schilderijen met Hollywood-films

 Vanuit het vak Klassieke talen en cultuur is het uitgangspunt de verbeelding van de klassieke oudheid en de mythologische verhalen en vanuit het vak Beeldende vorming is het uitgangspunt ‘de trukendoos van Alma-Tadema’.

Doelgroep VO gymnasium 1 t/m 6
Periode maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017  en woensdag 25 januari tot en met 7 februari 2017
Aantal   max. 30 leerlingen per uur
Lengte 60-75 minuten
Leergebieden klassieke culturele vorming (KCV), klassieke talen en cultuur en Beeldende kunst
Kosten € 4,- per leerling (inclusief begeleiding en educatief materiaal)

 

new horizons

Tot en met 22 maart 2015 ontvangen wij uw leerlingen graag bij de tijdelijke tentoonstelling New Horizons: de kunst achter games
Er is een aantrekkelijk programma ontwikkeld dat leerlingen uitdaagt de wisselwerking tussen traditionele kunst en games te ontdekken. Hoe halen kunstenaars inspiratie uit games? En hoe halen game artists inspiratie uit kunst? Leerlingen kijken, denken en doen in de tentoonstelling: ze kiezen een personage - MAGE, WARRIOR of HUNTER - en doorlopen verschillende levels. Klik op de buttons rechts om te zien welke uitdagingen de leerlingen aangaan. Van torens bouwen met Kapla tot ter plekke foto's uploaden van selfies in een game-omgeving, het kan allemaal.

Doelgroep:        VO en MBO
Werkvormen:     kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden:  kunst en cultuur
Kerndoelen:       VO 48 t/m 52
Vakken:              beeldende vorming en ckv
Lengte:              een museumbezoek van 60-75 minuten

Dit programma vervangt HORIZON TAAL tijdelijk. 
Vanaf 11 april 2015 is Horizonnen weer te bezoeken en het bijbehorende programma te boeken. Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.

noorderlicht – an ocean of possibillities

Ontdek hoe fotografen van over de hele wereld in beeld brengen hoe mensen ‘out of the box’ denken en hun dromen vervullen. Soms uit onvrede, soms om nieuwe dingen te beginnen, of gewoon omdat het kan. Die zoektocht naar vrijheid is van alle tijden en werelden. 

An ocean of possibilities daagt leerlingen uit om op onderzoek te gaan naar verschillende werelden en hoe fotografen die in beeld brengen. Waarom gebruikt de ene fotograaf heldere kleuren en een ander rauw zwart-wit? Hoe kan een foto een boodschap helder overbrengen en ziet iedereen dat op dezelfde manier? 
Dat en meer ontdekken leerlingen tijdens een bezoek aan de hoofdtentoonstelling van de Noorderlicht Fotomanifestatie 2014.

Onze intermediairs begeleiden de groepen. Tineke Burmania, medewerker boekingen, stemt het programma af op de wensen van de docent.

Periode               : 31 augustus t/m 26 oktober 2014
Doelgroepen      : VO, MBO, HBO
Werkvormen      : kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden    : kunst en cultuur
Kerndoelen VO  : 48 t/m 52
Vakken               : beeldende vorming en ckv
Lengte                : een museumbezoek van 60-75 minuten

De kijkwijzer die voor alle VO-groepen tijdens een begeleid museumbezoek beschikbaar is hier te downloaden. 

Het programma sluit aan bij kerndoelen PO en VO, tijdvak Regenten en Vorsten (1600-1700) en de Nederlandse en Friese Canon.

Doelgroep: PO groep 6 t/m 8 en VO klas 1 en 2
Wanneer: tot en met 30 augustus 2015                    

Keuzemenu:
1 programma: € 4,00 p.ll. (1¼ uur)
2 programma’s: € 7,50 p.ll. (3¼ uur, incl. pauze)
3 programma’s € 9,75 p.ll. (9.00-14.00 uur, incl. pauzes)  (niet meer mogelijk vanwege sluiting expositie in Tresoar)

Reservering: voor 1 programma: neem contact op met de desbetreffende instelling. Voor 2 programma’s: neem contact op met het Fries Museum
Contact: Fries Museum: 058-2555500, educatie@friesmuseum.nl en Historisch Centrum Leeuwarden: 058-2332350, historischcentrum@leeuwarden.nl

Een combinatiebezoek aan Tresoar is helaas niet meer mogelijk vanwege sluiting van de tentoonstelling over het Florilegium, het bloemenboek van Franciscus de Geest.

gouden eeuw in friesland

Fries Museum en het Historische Centrum Leeuwarden organiseren samen het onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland, waarin de geschiedenis van de eigen omgeving centraal staat. 

Fries Museum: maak kennis met de Friese high society en hun extravagante luxe in de tentoonstelling Oud Geld.

Historisch Centrum Leeuwarden: volg het spoor langs erfgoed van de Gouden Eeuw door de historische binnenstad van Leeuwarden met smartphones.

Speel video af

beladen landschap

Beladen Landschap laat leerlingen nadenken over hoe beelden van landschappen door verhalen vanuit heden en verleden geladen worden. Het eigen perspectief van leerlingen op verbeeldingen van landschappen is sterk gekleurd door wat ze meenemen aan kennis van het verleden, van de wereldgeschiedenis tot het kleinere nieuws van alledag. Beladen Landschap biedt een ontmoeting met actuele kunst in diverse disciplines, van schilderijen, tekeningen, grafiek, foto’s, video-installaties, een nieuwsfoto tot een videoclip. De makers geven de leerlingen een bijzondere blik op de wereld. Tijdens het museumbezoek ontdekken leerlingen dat iedereen anders kijkt en dat het waardevol is die verschillende perspectieven te delen.  De vele verschillende kunstwerken nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld en leergebieden. Een kort bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het onderwijsprogramma bij Beladen Landschap.

Sleutelbegrippen die een rol spelen bij het programma zijn: historisch besef en context, van WOII tot het wereldnieuws van vandaag, interpretatie van oorzaken en gevolgen, continuïteit en verandering, democratie, burgerschap, oorlog, nieuwe wereldorde, ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen, beeldvorming, multidisciplinaire kunstvormen, intercultureel, zelfbewustzijn, identiteit, verantwoordelijkheid, waarden en normen, macht en belangen, ethiek en moraal, alledaagse ervaring en waarneming, selectieve waarneming,  waarheid, contextualiteit van kennis, rechtvaardige samenleving, schijn en werkelijkheid, feit en fictie, massamedia en cultuur.

Leerlingen leggen zelf een accent op het programma door te bepalen met welke onderzoeksvragen ze aan de slag willen, alleen of in groepjes. Er zijn twee vragensets ontwikkeld:

-(voor-)examengroepen in kunstvakken

-keuzekaarten kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Doelgroep

VO bovenbouw (vmbo, havo, vwo)

Werkvormen

kijken, onderzoeken, interpreteren, discussiëren, reflecteren, mening vormen, samenwerken, verwoorden, verbeelden

Leergebieden

kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Kernconcepten

kunst en maatschappij, media en communicatie, inspiratie en vormgeving, identiteit en diversiteit

Vakken

ckv, kunstvakken, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, filosofie

Lengte

een museumbezoek van 60-75 minuten in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten

Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.