eerdere programma's

onderwijsprogramma alma-tadema

Alma-Tadema neemt je mee naar scènes uit de klassieke oudheid en brengt deze tijd, als eerste, echt tot leven. Hij verbeeldt de oudheid zo mooi en overtuigend, dat regisseurs zijn schilderijen gebruiken als blauwdruk voor spektakelfilms als Gladiator.

Uit heel de wereld komen meer dan tachtig topschilderijen van een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw naar Leeuwarden. Samen met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten geven zij een inkijk in zijn wereld. 

In het onderwijsprogramma bekijken leerlingen zelfstandig de tentoonstelling met een opdracht/kijkwijzer gericht op:

  • zijn jonge jaren in Leeuwarden en Antwerpen
  • zijn reizen naar Rome en Pompeii
  • het vergelijken van zijn schilderijen met Hollywood-films

 Vanuit het vak Klassieke talen en cultuur is het uitgangspunt de verbeelding van de klassieke oudheid en de mythologische verhalen en vanuit het vak Beeldende vorming is het uitgangspunt ‘de trukendoos van Alma-Tadema’.

Doelgroep VO gymnasium 1 t/m 6
Periode maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017  en woensdag 25 januari tot en met 7 februari 2017
Aantal   max. 30 leerlingen per uur
Lengte 60-75 minuten
Leergebieden klassieke culturele vorming (KCV), klassieke talen en cultuur en Beeldende kunst
Kosten € 4,- per leerling (inclusief begeleiding en educatief materiaal)

Historisch Centrum Leeuwarden
Stadswandeling - sporen van Alma Tadema in leeuwarden

new horizons

Tot en met 22 maart 2015 ontvangen wij uw leerlingen graag bij de tijdelijke tentoonstelling New Horizons: de kunst achter games
Er is een aantrekkelijk programma ontwikkeld dat leerlingen uitdaagt de wisselwerking tussen traditionele kunst en games te ontdekken. Hoe halen kunstenaars inspiratie uit games? En hoe halen game artists inspiratie uit kunst? Leerlingen kijken, denken en doen in de tentoonstelling: ze kiezen een personage - MAGE, WARRIOR of HUNTER - en doorlopen verschillende levels. Klik op de buttons rechts om te zien welke uitdagingen de leerlingen aangaan. Van torens bouwen met Kapla tot ter plekke foto's uploaden van selfies in een game-omgeving, het kan allemaal.

Doelgroep:        VO en MBO
Werkvormen:     kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden:  kunst en cultuur
Kerndoelen:       VO 48 t/m 52
Vakken:              beeldende vorming en ckv
Lengte:              een museumbezoek van 60-75 minuten

Dit programma vervangt HORIZON TAAL tijdelijk. 
Vanaf 11 april 2015 is Horizonnen weer te bezoeken en het bijbehorende programma te boeken. Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.

noorderlicht – an ocean of possibillities

Ontdek hoe fotografen van over de hele wereld in beeld brengen hoe mensen ‘out of the box’ denken en hun dromen vervullen. Soms uit onvrede, soms om nieuwe dingen te beginnen, of gewoon omdat het kan. Die zoektocht naar vrijheid is van alle tijden en werelden. 

An ocean of possibilities daagt leerlingen uit om op onderzoek te gaan naar verschillende werelden en hoe fotografen die in beeld brengen. Waarom gebruikt de ene fotograaf heldere kleuren en een ander rauw zwart-wit? Hoe kan een foto een boodschap helder overbrengen en ziet iedereen dat op dezelfde manier? 
Dat en meer ontdekken leerlingen tijdens een bezoek aan de hoofdtentoonstelling van de Noorderlicht Fotomanifestatie 2014.

Onze intermediairs begeleiden de groepen. Tineke Burmania, medewerker boekingen, stemt het programma af op de wensen van de docent.

Periode               : 31 augustus t/m 26 oktober 2014
Doelgroepen      : VO, MBO, HBO
Werkvormen      : kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden    : kunst en cultuur
Kerndoelen VO  : 48 t/m 52
Vakken               : beeldende vorming en ckv
Lengte                : een museumbezoek van 60-75 minuten

De kijkwijzer die voor alle VO-groepen tijdens een begeleid museumbezoek beschikbaar is hier te downloaden. 

Het programma sluit aan bij kerndoelen PO en VO, tijdvak Regenten en Vorsten (1600-1700) en de Nederlandse en Friese Canon.

Doelgroep: PO groep 6 t/m 8 en VO klas 1 en 2
Wanneer: tot en met 30 augustus 2015                    

Keuzemenu:
1 programma: € 4,00 p.ll. (1¼ uur)
2 programma’s: € 7,50 p.ll. (3¼ uur, incl. pauze)
3 programma’s € 9,75 p.ll. (9.00-14.00 uur, incl. pauzes)  (niet meer mogelijk vanwege sluiting expositie in Tresoar)

Reservering: voor 1 programma: neem contact op met de desbetreffende instelling. Voor 2 programma’s: neem contact op met het Fries Museum
Contact: Fries Museum: 058-2555500, educatie@friesmuseum.nl en Historisch Centrum Leeuwarden: 058-2332350, historischcentrum@leeuwarden.nl

Een combinatiebezoek aan Tresoar is helaas niet meer mogelijk vanwege sluiting van de tentoonstelling over het Florilegium, het bloemenboek van Franciscus de Geest.

gouden eeuw in friesland

Fries Museum en het Historische Centrum Leeuwarden organiseren samen het onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland, waarin de geschiedenis van de eigen omgeving centraal staat. 

Fries Museum: maak kennis met de Friese high society en hun extravagante luxe in de tentoonstelling Oud Geld.

Historisch Centrum Leeuwarden: volg het spoor langs erfgoed van de Gouden Eeuw door de historische binnenstad van Leeuwarden met smartphones.

Speel video af