eindwerk, begin van nieuw talent

Het Fries Museum presenteert Eindwerk, begin van nieuw talent. Voor de derde keer deden we een oproep aan alle voortgezet onderwijsscholen in Friesland om hun beste eindexamenwerken in te zenden. Dit jaar meldden 21 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. De inzendingen zijn tot en met 2 juli te bewonderen op de mezzanine van het Fries Museum.

Sinds 2015 kunnen Friese scholen ieder jaar hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie op de mezzanine van het Fries Museum. De samenstelling en catalogus van de presentatie werden dit jaar verzorgd door Rixt, Wimmy, Isabel en Judith, studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Door samen te werken met studenten van de docentenopleiding en leerlingen uit het voortgezet onderwijs legt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door een aantal werken in de krant te tonen.

Daniëlle (HAVO 5, Lauwers College)
‘Ik was heel tevreden over de opening, de mensenmassa was af en toe wel overweldigend maar dat maakte niks uit. Ik vind het erg leuk en ook stimulerend voor leerlingen, omdat beeldende vorming of een kunstvak vaak als een grapvak wordt gezien.’

Downloads van catalogi van de verschillende edities zijn hier digitaal beschikbaar: 20172016 -  2015

Link naar de fotoserie van alle leerlingen in de Leeuwarder Courant online.