70 jaar vrijheid verbeeld

‘Cultuureducatie is het leren over, door en met cultuur en is van groot belang voor het onderwijs. Het leert je nadenken over de wereld om je heen en biedt diverse mogelijkheden om je te uiten en om de ander te begrijpen. En het leert je om op een creatieve manier met problemen en uitdagingen om te gaan.’

ROC Friese Poort wil graag vormgeven aan de uitdagingen van de toekomst. Vanuit een sterk eigen merk wil het ROC vormgeven aan een ‘plus’ in het onderwijs. Daarom heeft de vestiging Leeuwarden-Dokkum gekozen voor een kunst- en cultuurarrangement voor alle eerstejaars studenten van Zorg en Welzijn.

Hoofddoel is om in de basis van alle beroepsopleidingen de MBO-student kennis te laten maken met zaken als kritisch denken, sociale- en culturele vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit en samenwerken. 

De studenten volgen naar keuze een half jaar lang één van de kunst- en cultuurcursussen: schilderen, beeldhouwen, zang, dans, film- en fotografie, theater of kunstgeschiedenis. Van januari tot juni 2015 is drie lesuren per week geïnspireerd op het thema 70 jaar vrijheid toegewerkt naar een eindpresentatie per cursus.

Studenten van de cursussen film- en fotografie, schilderen en kunstgeschiedenis laten in een tentoonstelling hun verbeelding van 70 jaar vrijheid zien. Voor deze studenten was een programma van het Fries Film Archief in Slieker Film en een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum en het Fries Museum onderdeel van de cursus.