verzets museum

onderwijsprogramma
primair onderwijs
verzets museum

verzetsmuseum

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling geeft een beeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij.

onderwijsprogramma

Na een korte rondleiding door het museum gaan de leerlingen op zoek naar de verhalen van de kinderen die in het museum te ontdekken zijn. Wat hebben zij ervaren? Welke geheimen droegen ze met zich mee? En voelde iedereen zich vrij toen de bevrijding een feit was? In twee groepen vertellen de leerlingen elkaar  persoonlijke ervaringen van kinderen in de oorlog. De opdrachtbladen vormen samen een boekwerk dat mee naar school genomen wordt. Iedere leerling krijgt daarnaast een boekje met het verhaal van Loek Groenteman. Zijn verhaal kan (klassikaal) op school worden onderzocht.

verhalen van de kinderdirectie

Onze kinderdirectie vertelt bij een aantal voorwerpen in het Fries Verzetsmuseum wat zij daarvan vinden. Leeftijdsgenoten geven zij zo alvast een inkijkje in de vele verschillende verhalen en voorwerpen. Dit filmpje is heel geschikt om voorafgaand aan een museumbezoek samen te bekijken.

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:  PO groep 7 en 8
Werkvormen: kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken
Leergebieden: Nederlands, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, Friese taal en cultuur
Lengte:     museumbezoek van 75 minuten
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid