verwacht: escher op reis

In de tentoonstelling leer je de graficus M.C. Escher persoonlijk kennen en kruip je als het ware in zijn hoofd. Aan de hand van meer dan tachtig vroege en late originele prenten volg je zijn ontwikkeling als kunstenaar, zoals de invloed van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje en Italië. Daarnaast bezoeken leerlingen de tentoonstelling Phantom Limb: Art beyond Escher waarin hedendaagse beeldend kunstenaars laten zien hoe Eschers uitgangspunten ook hen inspireren. En het museum organiseert voor en tijdens deze tentoonstellingen projecten in de stad en provincie om uiteenlopende groepen binnen de mienskip samen te brengen met Escher als bindende factor: Planeet Escher.

Het magische karakter van het tot de verbeelding sprekende werk van M.C. Escher en zijn visuele illusies vormen in combinatie met wiskunde de basis van alle onderwijsprogramma’s. Deze programma’s sluiten aan bij verschillende onderwijsdoelgroepen en leergebieden. Met een bezoek aan het museum willen we leerlingen daarna op allerlei manieren uitdagen. Kernbegrippen zijn: verbeelding, fantasie, magie, metamorfoses, grafiek en wiskunde.

Hoe? Bijvoorbeeld door ze zelf visuele illusies te laten creëren vanuit beeldende vorming. De komende periode ontwikkelen we dit aanbod samen mét scholen. In een aantal brainstormsessies zijn al prachtige ideeën ontstaan die we verder uitwerken. Op deze pagina houden we je op de hoogte over de plannen.

Doelgroep PO groep 3 t/m 8
Werkvormen kijken, bewegen, onderzoeken, tekenen, samenwerken, vertellen
Leergebieden Nederlands & kunstzinnige oriëntatie
Kerndoelen 12 & 54 t/m 56
Lengte 60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd

periode

Escher op reis: 28 april t/m 28 oktober 2018. 
Tijdens deze tentoonstellingsperiode is niet mogelijk om het museum gratis te bezoeken met een onderwijsgroep zonder begeleiding en materiaal. Een boeking doen is noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@friesmuseum.nl of 058 255 55 00. 
Phantom Limb: Art beyond Escher: 26 januari 2018 t/m 6 januari 2019.