museum schatjes

onderwijsprogramma
primair onderwijs
museum schatjes

museumschatjes

Het Fries Museum doet mee met het project Museumschatjes, een leuk onderwijsprogramma voor de groepen 3 tot en met 6. Ook beschikbaar in het Frysk!

In dit onderwijsprogramma leren leerlingen leren wat een voorwerp waardevol maakt; leren goed naar voorwerpen kijken; kunnen uitleggen wat hun meest dierbare voorwerp is en waarom. 
Kortom ze ontdekken op een leerzame en leuke manier het gebouw en de schatten van het nieuwe Fries Museum.

Het onderwijsprogramma bestaat uit:

  • Voorbereidende les in de klas
  • Museumbezoek
  • Verwerkende les in de klas

museumbezoek (75 minuten)

In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân zien ze de fibula van Wynaldum, de schat van Hallum, het Fries Kostuum en natuurlijk het zwaard van Grutte Pier. De museumdocent vertelt bijzondere verhalen over deze Friese schatten en leerlingen ontdekken spelenderwijs wat een museum allemaal doet. Daarna gaan ze met de Kijkwijzer Museumschatjes op zoek naar hun eigen schat.

Museumschatjes is een project van de Museumfederatie Fryslân. Het brengt kinderen uit groep 3 t/m 6 in aanraking met museaal erfgoed in hun omgeving.  Klik hier voor meer informatie. Download hier het lespakket voor gebruik in de les.

Neem voor het maken van een afspraak  met het museum contact op met Tineke Burmania, 058 255 55 00 of educatie@friesmuseum.nl. De kosten voor het museumbezoek zijn 35 euro voor maximaal 30 leerlingen.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid