hoe houden we droge voeten?

Friesland, een unieke provincie als het gaat om watermanagement. Terpen, dijken, polders en gemalen. Friesland heeft het allemaal! Door de eeuwen heen krijgen de Friezen het water steeds beter onder controle. De strijd tegen het water gaat altijd door. Bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering bedreigen onze veiligheid.

In de tentoonstelling het Ferhaal fan Fryslân en De Dijk onderzoeken en ontdekken leerlingen hoe bewoners van  Friesland vroeger, nu en in de toekomst droge voeten houden en omgaan met de strijd tegen het water.Al eeuwenlang bedenken ze slimme oplossingen om het water tegen te houden. Om deze oplossingen te onderzoeken, verplaatsen ze zich in de familie Terpstra uit New Orleans die op vakantie gaat naar Friesland. 
 

Doelgroep PO groep 6,7 en 8
Werkvormen Verhalend ontwerp
Leergebieden Dijken, polders, terpenlandschap. Verdediging tegen het buitenwater en het binnenwater
Kerndoelen 47,48, 51 en 56. Nederlandse Canon: Watersnood en Nederland en het water, Fryske Kanon: Water, Afsluitdijk
Lengte 3 tot 6 lessen op school en een museumbezoek van 75 minuten