eerdere programma's

onderwijsprogramma alma-tadema

In dit onderwijsprogramma bezoeken leerlingen de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding. Ter voorbereiding op het onderwijsprogramma lezen ze in de klas het prachtige kinderboek ‘Wonen in een schilderij’ van kinderboekschrijfster en kunsthistorica Lida Dijkstra. In dit verhaal reis je bijna 150 jaar terug in de tijd naar het bijzondere huis van de familie Alma-Tadema in Londen en ontdek je vanuit zijn dochters Laurence en Anna hoe het is om te wonen in een schilderij. Daarbij krijgen de leerlingen een eigen boekje met doe- en kijkopdrachten en leuke weetjes over Alma-Tadema. Als ze een aantal weken later de tentoonstelling bekijken, kunnen ze volop genieten van de echte schilderijen, tekeningen en voorwerpen.

Van maandag 10 oktober 2016 t/m 24 januari 2017 is het programma volgeboekt. Maar liefst 80 groepen 5 en 6 uit de gemeente Leeuwarden bezoeken in het kader van het kunstmenu in deze periode de tentoonstelling. 
Beschikbare periodes voor overige onderwijsgroepen (ochtend): 
-maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 
-woensdag 25 januari tot en met 7 februari 2017

Kosten van dit onderwijsprogramma: €4,- per leerling. VOL=VOL 

Het kinderboek 'Wonen in en schilderij' is met korting verkrijgbaar, in combinatie met het onderwijsprogramma.

Doelgroep:  PO groep 5 t/m 8 
Werkvormen: kijken, vertellen, tekenen, onderzoeken en samenwerken
Leergebieden: Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoelen: 12, 51,52,53, 55 en 56 primair onderwijs (tijdvak Grieken en Romeinen)
Lengte:     museumbezoek van 75 minuten
leerlingen groep 8 RKBS Sint Radbodus uit Dronryp

ik zie, ik zie... benner!

Kijk in de wereld van kunstenaar Gerrit Benner en beleef zijn fantasierijke werk vol kleuren en vormen. Hoe keek Benner naar de dingen om zich heen? En wat heeft dat met jou te maken? Kijk, onderzoek, fantaseer, vertel en teken. Ontdek jouw wereld in de schilderijen van Benner en maak je eigen verhalen. 

In de tentoonstelling Gerrit Benner verkennen leerlingen als ware ontdekkingsreizigers zijn kunstwerken. De verschillende kunstwerken prikkelen de nieuwsgierigheid en nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld. Allerlei nieuwe begrippen krijgen een plekje. Speciale ontdekkaarten en kijkvoorwerpen maken het onderzoeken van de kunstwerken tot een spannende onderneming. Intensief kijken, beleven en vrij associëren brengt de kinderen denkbeeldig in de geschilderde wereld van Benner.

Doelgroep            PO groep 1 t/m 8
Werkvormen        kijken, onderzoeken, samenwerken, vertellen
Leergebieden      Nederlands & kunstzinnige oriëntatie
Kerndoelen          12 & 54-55-56
Lengte                  1 of 2 lessen op school en een museumbezoek van 60-75 minuten 
                               in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten
Periode                 van 1 december 2014 tot en met 1 maart 2015

goud - onderwijsprogramma terparcheologie

Speciaal aanbod voor terpscholen

Samen ontdekken dat er in de directe omgeving van de school sporen te vinden zijn uit de terpentijd? 
Boek dan het onderwijsprogramma voor terpscholen bij de tentoonstelling Goud, gevonden schatten uit de middeleeuwen.

Kom met groep 5 t/m 8 de prachtige gouden schatten uit de Friese terpen onderzoeken en bewonderen. 
Het onderwijsprogramma bestaat uit een gastles in de klas en een interactief museumbezoek.

"De kinderen vonden het een pracht ervaring dat ze zo dicht bij de schat van Wiuwert mochten komen en waren verwonderd hoe prachtig en byzonder de gouden sieraden waren versierd. Jullie zullen zeker enkelen van hen weer in het museum treffen, omdat ze het willen laten zien aan hun familie." - Coba, leerkracht o.b.s. De Pikeloer

Werkvormen: onderzoeken van 'echte' voorwerpen, samenwerken en vertellen
Leergebieden: Orientatie op jezelf en de wereld
Kerndoelen: 51,52,53 en 56 primair onderwijs (tijdvak monniken en ridders)
Friese canon: Hogebeintum (Friesland in de terpentijd)
Lengte: gastles in de klas van 75/90 minuten ( tussen 10.00 tot 15.00 uur) en een museumbezoek van 75 minuten

ik, friesland en de wereld

met de bus naar tryater en het fries museum
Het Fries Museum, Tryater, Keunstwurk en Arriva bieden Friese basisschoolkinderen een bijzonder avontuur! Kinderen uit groep 7 en 8 reizen in een speciaal gereserveerde Arriva-bus af naar de Friese hoofdstad. In Leeuwarden brengen ze een bezoek aan het Fries Museum en krijgen ze de voorstelling Untsnapping nei it Fiere Easten van Tryater te zien. De eerste bus vertrekt op dinsdag 13 januari 2015.

fries museum
De kinderen doen in het Fries Museum een rollenspel en komen zo van alles te weten over hoe een museum werkt en ze ontdekken de verhalen achter de verzamelingen van het museum. Wat is bijvoorbeeld typisch Fries? Wie vindt dat en waarom? En die Gouden Eeuw in Fryslân, wat is daar nog van te zien en ervaren? En wat heeft dat met de leerlingen te maken?

tryater 
De voorstelling Untsnapping nei it Fiere Easten is een onderdeel van de jubileum-programmering van Tryater dat in 2015 vijftig jaar bestaat. De kinderen worden meegenomen naar Leeuwarden in de tijd van De Gouden Eeuw. Daar ontmoeten ze Hugo. Zijn vader wil graag dat hij een machtige rechter wordt aan het Hof van Friesland. Maar Hugo droomt over wat anders.

arriva
Deze activiteiten zijn onderdeel van het podiumkunstenmenu Uurcultuur van Keunstwurk. Tussen januari en half april komen ruim 3500 kinderen naar Leeuwarden voor de voorstelling en een bezoek aan het museum. Arriva stelt twee bussen ter beschikking om de kinderen uit heel Fryslân naar Leeuwarden te laten komen. Op deze manier wil Arriva kinderen een positieve ervaring met het openbaar vervoer meegeven. Het is voor scholen steeds lastiger om vervoer te regelen om naar een voorstelling of een museum in Leeuwarden te gaan. Op deze manier wordt dit toch gestimuleerd, zodat alle kinderen in Fryslân de kans hebben om dit mee te maken.

keunstwurk
De unieke samenwerking tussen genoemde partners maakt dat kinderen deze bijzondere ervaring kan worden geboden binnen het programma Uurcultuur. Keunstwurk zorgt er met Uurcultuur voor dat alle Friese basisschoolkinderen onder schooltijd professionele voorstellingen zien. Uiteenlopend van toneel-, dans-, vertel-, poppen- en muziekvoorstellingen.

op school
Om deze dag in de klas voor te bereiden en af te sluiten, zijn er twee prezi’s gemaakt:
Lesmateriaal vooraf 
Lesmateriaal na afloop

Voorafgaand aan het bezoek ontvangen leerkrachten voor alle kinderen een reisboekje. De leerkracht ontvang in dit pakket een handleiding. Het reisboekje is rechts op deze pagina te downloaden door op de afbeelding te klikken.

gouden eeuw in friesland

Fries Museum en het Historische Centrum Leeuwarden organiseren samen het onderwijsprogramma Gouden Eeuw in Friesland, waarin de geschiedenis van de eigen omgeving centraal staat. 

Fries Museum: maak kennis met de Friese high society en hun extravagante luxe in de tentoonstelling Oud Geld.

Historisch Centrum Leeuwarden: volg het spoor langs erfgoed van de Gouden Eeuw door de historische binnenstad van Leeuwarden met smartphones.

Speel video af

Het programma sluit aan bij kerndoelen PO en VO, tijdvak Regenten en Vorsten (1600-1700) en de Nederlandse en Friese Canon.

Doelgroep: PO groep 6 t/m 8 en VO klas 1 en 2
Wanneer: tot en met 30 augustus 2015                    

Keuzemenu:
1 programma: € 4,00 p.ll. (1¼ uur)
2 programma’s: € 7,50 p.ll. (3¼ uur, incl. pauze)
3 programma’s € 9,75 p.ll. (9.00-14.00 uur, incl. pauzes)  (niet meer mogelijk vanwege sluiting expositie in Tresoar)

Reservering: voor 1 programma: neem contact op met de desbetreffende instelling. Voor 2 programma’s: neem contact op met het Fries Museum
Contact: Fries Museum: 058-2555500, educatie@friesmuseum.nl en Historisch Centrum Leeuwarden: 058-2332350, historischcentrum@leeuwarden.nl

Een combinatiebezoek aan Tresoar is helaas niet meer mogelijk vanwege sluiting van de tentoonstelling over het Florilegium, het bloemenboek van Franciscus de Geest.