marlies stoter

Marlies Stoter is conservator oude kunst en toegepaste kunst bij het Fries Museum. Een uniek beroep want daar zijn er in Nederland niet veel van. Sinds een jaar werkt ze fulltime aan de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding.

Marlies Stoter

welk schilderij van alma-tadema is je absolute favoriet en waarom?

Phoe, dat zijn te veel om op te noemen! Toch ga ik voor de twee Egyptische schilderijen: De Dood van de eerstgeborene enMozes gevonden! Beide verbonden met verhalen uit de bijbel waar hij als jong kind al vertrouwd mee was. De Dood van de eerstgeborene is een nachtelijke scène. Zeldzaam binnen zijn werk, maar ook dát kon hij goed. Verstomd door zijn verdriet zit de farao met zijn dode zoon in zijn armen. Op de achtergrond wachte Mozes en Aäron op zijn toestemming om met het Joodse volk te mogen wegtrekken uit Egypte. Alma-Tadema kiest het meest aansprekende moment, waardoor het schilderij een enorme indruk achterlaat. De dood van de eerstgeborene had een speciaal plekje in het hart van Alma-Tadema, waarschijnlijk door het overlijden van zijn eigen zoon in 1864. Na korte afwezigheid hing het altijd bij hem thuis aan de muur van zijn atelier.

Wat ik in mijn eigen huis zou ophangen zijn schilderijen als Mejuffrouw Anna Alma-Tadema of Bloemen, waarop zijn zusje Artje staat. Warme schilderijen, waar de liefde voor de vrouwen van zijn gezin in doorstraalt. 

Sir Lawrence Alma-Tadema, De dood van de eerstgeborene, 1872, Rijksmuseum, Amsterdam. Foto © Rijksmuseum, Amsterdam.

waarom hou je zo van tadema’s werk?

Wij hebben een bijzondere collectie van zijn werk, waaronder ook veel persoonlijke voorwerpen uit zijn huis. Veel schilderijen die wij in collectie hebben zijn vroege, persoonlijke werken die altijd in het bezit zijn geweest van hemzelf of zijn dochters. En het is natuurlijk te gek dat zo’n Friese jongen uit de gegoede middenstand naar Antwerpen vertrekt met een leeftijd van 16 jaar en een wereldbefaamd schilder wordt. Toch heeft hij altijd een band met Friesland gehouden, in zijn testament stond zelfs dat zijn zelfportret en het portret van zijn moeder naar het Fries Museum moest gaan. Evenals veel persoonlijk zilver.

heb je een leuk weetje over een van zijn schilderijen of zijn manier van werken?

Hij gebruikte zichzelf en zijn echtgenote, dochters en zus als model in zijn schilderijen. In De Rozen van Heliogabalus staat hij als een soort hippe kerel met vlechtjes in zijn haar bedolven onder de rozen. Daarnaast was hij dol op verkleden en is er een foto van hem waarin hij zichzelf in een toga had gehesen.

Sir Lawrence Alma-Tadema, De rozen van Heliogabalus (detail), 1888, Colección Pérez Simón, Mexico © Arturo Piera

als je een karakter in een tadema schilderij zou zijn, wie of wat zou je zijn?

De blote dame die heerlijk in de middellandse zee gaat zwemmen in De Kus. Geweldig!

Sir Lawrence Alma-Tadema, Een kus, 1891, privécollectie c/o Martin Beisly Fine Art. Foto © 2016 Christie’s Images Limited.

Lees hier het artikel van Marlies over keizer Hadrianus op bedrijfsbezoek. Verschenen in verschillende kranten van de NDC mediagroep.

Lees hier het artikel over Marlies in Goede Reis magazine.