mbo festival 14 juni 2019

mbo festival kunst & ambacht

In navolging van bijeenkomsten in Museum Boijmans van Beuningen en het Centraal Museum vindt op 14 juni het eerste MBO festival plaats in het Fries Museum in Leeuwarden. Een festival dat jaarlijks terug gaat komen en een podium biedt aan meer dan het leren van een beroep. Deze editie staat in het teken van het ambacht van en de kunst in het beroepsonderwijs. Kunst biedt immers mogelijkheden om te oefenen met anders kijken, verbanden zien en vragen stellen. En daarvoor hoef je geen kunstkenner te zijn. Éric Van Hove: Fenduq, de tentoonstelling die op dit moment in het Fries Museum te zien is, toont ambachtelijk gereproduceerde motorblokken en laat daarmee zien dat juist de combinatie van kunst en ambacht als inspiratie kan dienen voor het tegelijkertijd ontwikkelen van kritische denkvaardigheden, burgerschapscompetenties én vakkennis. Wil jij hierbij zijn? Meld je dan nu aan voor deze dag vol praktische workshops, inspirerende lezingen en verrassende pop-ups. Het programma vind je onder het opgaveformulier.

Datum 14 juni 2019
Tijd 10.30 - 16.00 uur
Locatie Fries Museum Leeuwarden
Kosten geen
Programma zie onderstaand

De opening is om 10:30 uur, maar vanaf 9:45 uur staat de koffie voor je klaar.

Dit MBO festival wordt georganiseerd door: LKCA, Kennispunt MBO Burgerschap, ROC Midden Nederland, ROC Friese Poort en het Fries Museum, in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen.


Opgeven voor het MBO festival is niet meer mogelijk.
 

programma

Met rondleidingen: 
 
Éric Van Hove: Fenduq 
In Marokko ambachtelijk gereproduceerde motorblokken, met een heuse Friese versie die ter plekke verrijst... deze tentoonstelling laat zien dat juist de combinatie van kunst en ambacht als inspiratie kan dienen voor het tegelijkertijd ontwikkelen van kritische vaardigheden, burgerschapscompetenties én vakkennis. Kijk en bouw mee! 
 
Fries Museum  - van KIJKEN naar ZIEN 
Ervaar dit programma dat deelnemers aan de hand van activerende opdrachten uitdaagt om verder en kritischer te kijken, woorden te vinden voor wat je ziet en met elkaar in gesprek te gaan.


Met lezingen van: 
   
Dr. Piet van der Ploeg | Kritisch denken & bildung in het beroep 
Piet is filosoof, theoloog en pedagoog. Hij doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar ethiek, bildung en burgerschap in het mbo. Hij zal een lezing verzorgen over dit thema en zal zich specifiek richten op het docentgedrag.  
 
Dr. Emiel Copini | Een pleidooi voor reflectie 
Emiel is onderzoeker bij ArtEZ en adviseur op het gebied van kunst - en cultuuronderwijs. Cultureel bewustzijn is het vermogen van mensen om te reflecteren op wie ze zijn en kunnen zijn in de wereld. Iedereen heeft het, iedereen doet het. Emiel houdt een pleidooi: reflectie, is niet alleen taal, is niet gebonden aan leerniveau of leeftijd, maar kennis van hoe jongeren kunnen reflecteren is onmisbaar. Tijdens zijn verhaal ervaar je hoe je op expressieve wijze kunt reflecteren op wie je bent; belicht hij de relatie tussen techniek, ambacht en kunst; en betoogt hij dat deze reflectieve dimensie binnen iedere opleiding de basis is en de rode draad kan zijn om vakken, keuzedelen, loopbaan en burgerschap onderling te verbinden. 


Met workshops van: 
 
Chris van der Plas | Jongeren laten denken in de persoonlijke begeleiding tijdens emotionele gesprekken (speciaal voor loopbaanbegeleiders/coaches) 
Chris werkt als ethicus bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar hij dialoogbijeenkomsten en moreel beraad begeleid. Binnen de Raad voor de Kinderbescherming heeft hij vele gesprekken gevoerd met jongeren die zich in lastige situaties bevinden. Chris gaat met u in gesprek over de complexe gespreksvoering met een doelgroep waarin autonomie en het eigen oordeel een steeds grotere rol krijgt.  Hoe kun je de juiste vragen stellen terwijl emoties een grote rol spelen. Hoe kunnen we jongeren dan toch zelf laten denken? Hoe moeten we dit begeleiden? 

Koen Vos | Brede vorming en de verrassende rol van Kunst in het MBO
Deze workshop geeft een inkijk in het beeld dat op dit moment binnen ROC Friese Poort ontstaat rond het concept Brede Vorming. Wat betekent het voor docenten om hier actief een bijdrage aan te leveren? Wat is er zo nieuw aan Persoonsvorming en hoe geven we concreet handen en voeten aan het begrip Socialisatie? Tijdens de workshop gaan we met elkaar op zoek naar verrassende mogelijkheden om Kunst naast Religie en Praktische Filosofie onderdeel te laten zijn van de fakkel die we aan studenten willen doorgeven. Steeds meer onderwijsprofessionals raken geïnspireerd door wat kunstenaars en theatermakers bij onze studenten teweeg kunnen brengen.   

Studenten Friesland College | Avontuur de Fryske Motor 
Op uitnodiging van het Fries Museum reisden een aantal leerlingen van CSG Comenius en studenten van het Friesland College in mei af naar het atelier van Éric Van Hove in Marrakesh. De leerlingen en studenten werkten in atelier Fenduq mee met het ambachtsteam van Van Hove. In het  kader van de ambachtelijke tentoonstelling werden de jongeren uitgedaagd zelf de handen uit de mouwen te steken. De jongeren hadden er al een werkperiode opzitten bij verschillende Friese ambachtslieden die meewerken aan de Fryske Motor. Met de uitwisseling wil het museum de jongeren een gevoel van trots meegeven over hun eigen vaardigheden. Deelnemers aan de eerste reis naar Marrakesh vertellen samen met Jolijn Peters, educator bij het Fries Museum, over hun ervaringen en avonturen. 
 
Fotografiemuseum Foam | Reflecteren op identiteit 
Tijdens het MBO festival gaat Foam in op hoe fotografie wordt ingezet bij het reflecteren op Identiteit. In een korte workshop krijg je de opdracht die de mbo-studenten ook krijgen wanneer ze de lessenserie over identiteit volgen bij Foam. Naar aanleiding van een aantal vragen maak je een portret waarin je kiest welk gedeelte van je identiteit je laat zien. Daarnaast krijg je praktische tips om zelf te fotograferen met studenten.  
 
LKCA | Netwerksessie cultuur in Noord-Nederland 
In deze sessie zoomen we in op de mogelijkheden en wensen om meer regionale samenwerking tussen de culturele sector en het mbo op gang te brengen. Betere samenwerking en afstemming kan er ervoor zorgen dat er meer wordt uitgewisseld, nieuwe initiatieven ontstaan en uiteindelijk meer en beter kunst- en cultuureducatie voor mbo-studenten wordt ontwikkeld. 
 
Filmmuseum Eye | Film in de klas 
Film is een prachtig medium om in te zetten in het onderwijs. Filmmuseum Eye leert mensen om zich tot het beeld en zichzelf te verhouden. We leven in een digitaal tijdperk waar we continue worden geconfronteerd met film, kort en lang. Van snapchat tot speelfilm. Hoe kunnen we hier in het onderwijs gebruik van maken? Is het een vloek of een zegen? Door filmeducatie kan de student herkennen hoe een film is vormgegeven, dat er waarden worden uitgedragen met een film, dat er een appel op hen wordt gedaan. Studenten leren te herkennen dat de maker van een film een boodschap heeft, ze leren dat zij dat zelf dus ook doen en dat hun achtergrond (cultureel, maatschappelijk, historisch, economisch) daarop van invloed is.


Met belevenissen van o.a.: 
 
Het Nationale Theater | WIJ/ZIJ 
Het Nationale Theater (HNT) is gevestigd in Den Haag en produceert voorstellingen en maakt educatieve programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen. In het theaterproject WIJ/ZIJ maakten studenten van de artiestopleiding van ROC Mondriaan en het Nova College bij HNT een educatieve voorstelling die ze als peer-educators terugspelen in de klas tijdens het burgerschapsonderwijs van hun eigen school. De studenten van de artiestopleiding zijn in dit project zowel acteur als peer educator. Samen met hun medestudenten onderzoeken ze het thema: wij en zij. En wie zij zijn ten opzichte van de ander(en). Tijdens deze sessie spelen studenten van de artiestopleiding van ROC Mondriaan (DAPA) een deel van deze voorstelling over identiteit, groepsdruk en hoe we ons tot de ander verhouden. We gaan in gesprek over hun ervaringen en hoe dit vertaald zou kunnen worden naar andere opleidingen.