kolleksjepartners

It Fries Museum hat ferskate partners dy’t foar in langer skoft brûklienen ôfstean oan it Fries Museum. Fierder binne der organisaasjes dy’t ús stypje by it dwaan fan oankeapen foar de kolleksje, en dy’t it mooglik meitsje dat wy restauraasjes oan wurken útfiere kinne.