bankgiro loterij

It Fries Museum ûntfangt in bydrage fan € 200.000 per jier fan de BankGiro Loterij, dé kultuerlotterij fan Nederlân. It Fries Museum set dat bedrach yn foar it ynrjochtsjen en presintearjen fan de kolleksje.

It Fries Museum is benefysjint fan de BankGiro Loterij, dé kultuerlotterij fan Nederlân. De BankGiro Loterij stipet mei de helte fan har opbringst in grut tal kulturele ynstellings dy’t har ynsette foar it behâld fan kultureel erfgoed.

Winnaar Museumprijs 2015