nascholing

Het Fries Museum vervult een actieve rol op het gebied van nascholing, onder andere voor leerkrachten in het primair onderwijs. 

tekenskoalle

Krijg inspiratie van professionele tekenaars en ontdek hoe u het beste uit uw leerlingen haalt. Bij Tekenskoalle maakt u kennis met nieuwe technieken en ideeën om uw leerlingen uit te dagen en te inspireren. Het gaat niet om tekenen alleen. U leert ook hoe u het creatief proces bij uw leerlingen stimuleert en volgt.

speure nei spoaren

In de cursus Speure Nei Spoaren komt u alles te weten over hoe u het erfgoed in de omgeving van uw school kunt gebruiken in uw lessen. Erfgoed ligt vaak om de hoek van de school: straatnamen, tradities of monumenten. U leert hoe het uw curriculum kan verrijken en hoe erfgoed een brug kan slaan tussen de vakken.  U ontwikkelt uw eigen lesprogramma waarmee kinderen worden uitgedaagd erfgoed en kunst te beleven, te bevragen, er over te communiceren en filosoferen.

betrokken partners
Historisch Centrum Leeuwarden, het Fries Scheepvaartmuseum en Stenden Leeuwarden

AANMELDEN / PROGRAMMA  2016-2017

Tekenskoalle en Speure nei Spoaren zijn onderdeel van KEK!
KEK! staat voor 'Kultueredukaasje mei kwaliteit'. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie. KEK! bestaat uit een nascholingsgedeelte en een aantal regionaleprojecten.Regioprogramma's en Deskundigheidsprogramma's

inspiratiedag
Het Tekenskoallejaar 2016-2017 begint met een inspiratiedag op woensdagavond 21 september 2016. Wij verwelkomen onze nieuwe én ouderejaars Tekenskoalle-leerkrachten van harte bij de start van het nieuwe schooljaar. Andere collega's die benieuwd zijn naar de Tekenskoalle en deze avond bij willen wonen mogen zich per email aanmelden bij Inge Hekman: i.hekman@friesmuseum.nl 

Paul Delnooz, oprichter van de Innovatie Academie, bijt het spits af en gaat in op de volgende vragen: Hoe kijk je naar de wereld? Wat zie je? Waarom zie je dat? Waarom beschrijf en teken je de wereld met andere woorden op jouw manier? Welke andere manieren zijn er om naar de wereld te kijken? Centraal thema: het ontwikkelen van de kritische, creatieve en probleemoplossende vermogens van leerlingen en studenten. 
Cultuurcoach Heleen van den Broek neemt de Tekenskoalle-leerkrachten neemt haar eigen werk en inspriatiebronnen mee en verzorgt een tekenworkshop. Sinds januari 2015 tekent ze bijna dagelijks en stelt dat ze bewuster leeft en de wereld sindsdien anders is gaan zien. Wat was de aanelding hiervoor en hoe gaat ze te werk?

Lees de verslagen van eerdere inspiratieagen via de links in de data:
20 januari 2016 kunstpedagoog Jan Veldman en beeldend kunstenaar Lolkje van der Kooi laten zien hoe de wereld om ons heen veel inspiratie biedt voor betekenisvolle tekenlessen
23 september 2015 hoogleraar Paul van Geert pleit ervoor de ongelofelijke culturele rijkdom van het tekenen in alle facetten met de leerlingen te exploreren. Beeldend kunstenaar Jantien Jongsma laat zien hoe zij losse verhaalelementen al tekenend, knippend en plakkend bijeenbrengt in haar werk.
14 januari 2015, bekroond kinderboekenillustrator Marit Törnqvist houdt een sprankelend verhaal over hoe zij kinderen stimuleert om te tekenen. Onderzoeker Fianne Konings stelt dat tekenen geschikt is om kinderen te laten nadenken over culturele onderwerpen zoals emoties, familie, rituelen, oorlog en vrede en duurzaamheid.
17 september 2014 Pabo-docent beeldende vorming en cultuuronderwijs Anja Morsink-de Jong vertelt hoe tekenen bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Illustrator Harmen van Straaten geeft de leerkrachten in een workhop allerlei tekentips en laat zijn nieuwste boeken zien. 
15 januari 2014 docent beeldende kunst en vormgeving en cognitief psycholoog Veroni van Berlo laat zien wat tekenen zo moeilijk maakt en hoe we de onervaren tekenaar verder kunnen helpen. Phillip Hopman vertelt over zijn praktijk als illustrator van kinderboeken. Vragen als: hoe schrijf je een verhaal, en wat inspireert je en wanneer is een tekening af? passeren de revue.
2 oktober 2013 auteur-illustrator Wouter van Reek brengt de keepvogel tot leven in een levendige tekenworkshop, nadat ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma heeft verteld over de processen die bij kinderen een rol spelen in hun beeldende ontwikkeling, aan de hand van begrippen als spontaniteit, onvoorspelbaarheid, fantasie, verbeelding en creativiteit.

tekenevenement
Kijk hier voor een impressie in beeld van het Tekenevenement 2015 en hier voor het verslag van 2016. Het evenement is de feestelijke afsluiting voor Tekenskoalle-leerkrachten en hun leerlingen. De hele school mag meedoen en krijgt gastlessen van studenten van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving van de NHL Hogeschool en veel mooi tekenmateriaal. 

betrokken partners
Keunstwurk en PABO NHL

AANMELDEN / PROGRAMMA 2016-2017

inspiratiemiddag