commercials van de afûk

In 1938 beschreef een onderzoeker de Friese volksaard als volgt: ‘Tweeduizend jaren hebben het Friesche karakter niet in den grond kunnen wijzigen. Nog heden kenmerkt den Fries een zekere voorname, onbuigzame beslistheid, die tot stugge eigenzinnigheid kan ontaarden en een uiterlijke koelheid en statigheid, die slechts zelden de sterke, innerlijke emoties verraden’.

Klopt dat clichébeeld van stugge, gesloten en vrijzinnige types nog steeds? Kijk naar de reclames en trek je eigen conclusie.

Serie commercials van de Afûk