runenstaf van walvisbeen

Pas in 1989 ontdekte men dat er meer dan alleen versieringen op deze staf van walvisbeen staan. De staf behoorde toen al meer dan 100 jaar tot de collectie van het Fries museum.

Runenstaf van walvisbeen, 8de of 9de eeuw

De kleine lijnen en streepjes zijn onderdeel van het runenschrift, dat ontzettend moeilijk te ontcijferen is. Sommige letterteken kunnen namelijk meerdere betekenissen hebben, en de scheiding tussen de woorden is soms onduidelijk. Bovendien gebruikte men in verschillende gebieden variaties op het runenschrift. De tekst is ontcijferd, er staat ‘Tuda, een getuige kies jij, Tuda’ – maar wat dit precies betekent is niet duidelijk. Mogelijk is de staf gebruikt bij de rechtspraak. Of misschien was hij eigendom van de Engelse bisschop Tuda?

Het blijft een mysterie.