koolzaadveld

Dit gele koolzaadveld is een herinnering aan vroeger tijden, toen in Friesland veel verschillende gewassen werden verbouwd en het landschap veel kleurrijker was.

Koolzaadveld, Jentsje Popma, 2000-2004

Koolzaadveld, Jentsje Popma, 2000-2004

Jentsje Popma wijdde het leeuwendeel van zijn geschilderde oeuvre aan het Friese landschap, en schilderde hij vooral wat hij wilde zien. Hij ergerde zich aan de verschraling van het landschap door eenzijdige akkerbouw, bebouwing en windmolens.  Kleur en sfeer, het spel van licht en donker spelen een hoofdrol in zijn werk. Op latere leeftijd schilderde Popma vanuit zijn auto, waarbij hij het paneel op zijn stuur monteerde.