gezicht op de turfmarkt

Dit imposante gebouw aan de Turfmarkt in Leeuwarden is gebouwd rond 1570, als zetel voor het hof van Friesland. Het Kanselarijgebouw was de thuisbasis voor de rechtsprekende macht en het bestuur van de provincie, met Leeuwarden als hoofdstad.

Op de hoge trapgevel met 9 treden staat helemaal bovenop een mannelijke figuur, de goddelijke voorzienigheid. Op de andere 8 treden staan vrouwenfiguren die gerechtigheid, geloof, hoop en dapperheid voorstellen.

Gezicht op de Turfmarkt te Leeuwarden, Cornelis Springer, 1873

Het gebouw kende in zijn lange geschiedenis verschillende functies, zoals kazerne en ziekenhuis. Toen Springer het schilderde, in 1873, was het in gebruik als huis voor burgerlijke en militaire verzekering. Tot 2013 was een deel van het Fries Museum er gehuisvest.