topografische atlas: ids wiersma

17 januari 2015 tot en met 10 mei 2015

Het beeld van Friesland verandert continu. In het digitale prentenkabinet Topografische Atlas bewaart het Fries Museum daarom tienduizenden prenten, tekeningen en foto’s. Ze tonen de vele gedaanten die Friesland door de eeuwen heen gehad heeft. In deze zaal tref je een steeds wisselende selectie. Van 17 januari t/m 10 mei 2015: Ids Wiersma (1878-1965). Dit is de eerste keer dat zoveel werk van Ids Wiersma digitaal te zien is. Bovendien zijn 14 van zijn werken op zaal te bewonderen.

‘Hij voorvoelde dat er enorme veranderingen in gang waren gezet en dat er een eeuwenoude wereld op het punt stond om te verdwijnen. Dat was iets anders dan nostalgie. Het was geen terugkijken, maar redden wat er te redden viel.’

Geert Mak, et al. Een oude boom, eenzaam in het veld. (Amsterdam: Querido, 2003), 10.

Ids Wiersma (1878-1965) tekende een verdwijnend Friesland. Dat deed hij met een vaardige hand en een scherpe blik. Hij had oog voor de avondzon op de zeiltjes op het kleine meer en voor de verroeste ploeg naast de mesthoop. Niets lijkt aan zijn potlood te ontsnappen.

Ids Wiersma

Wiersma reisde door Friesland om zijn provincie vast te leggen. Daarnaast werkte hij voor diverse opdrachtgevers, zoals voor de stad Amsterdam. Hij maakte zoveel tekeningen dat zowel het Fries Museum, Museum Dr8888, het Fries Landbouwmuseum als het Gemeente Archief van Amsterdam laden vol hebben met zijn werk.

Wiersma vertelt echter niet het hele verhaal. Sporen van de moderne tijd laat hij achterwege. Ook de minder aangename aspecten laat hij weg, zodat er een rooskleuriger beeld ontstaat. Turfketen en plaggenhutten zijn geen prettige plekken om te wonen, maar in de zachte aquarelkleuren van ús Ids zien ze er uit als romantische, knusse huisjes. 

Maar zoals Geert Mak al zegt waren zijn bedoelingen goed. Als tekenaar wilde hij niet alleen het oude vastleggen voordat het verdween. Hij tekende het platteland ook zoals hij het zich het liefst wilde herinneren.

kaarten te koop

In onze museumwinkel koop je prachtige kaarten met beelden van Ids Wiersma. Kom langs!