oud geld - ons kent ons in de gouden eeuw

13 september 2013 tot en met 30 augustus 2015

De Gouden Eeuw is hot! Niet alleen in Holland, maar ook in Friesland. Na Holland was Friesland in de 17de eeuw de rijkste provincie van de Republiek. De tentoonstelling Oud Geld laat zien wie er in Friesland de lakens uitdeelde: de 'Quote 500' van de Gouden Eeuw. Cultuur en economie werden bepaald door een 'old boys network' van zeer welvarende kooplieden, bestuurders en adel.

In de tentoonstelling worden vijf smaakmakers op de voet gevolgd terwijl ze hun ambities proberen waar te maken: stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (voorouder van onze koning), adellijke dame Sophia Anna van Pipenpoy, jurist en raadsheer Theodorus Saeckma, nouveau riche Hobbe Baerdt van Sminia en schilder Wybrand de Geest (de Erwin Olaf van zijn tijd).

Oud Geld toont in vijf zalen circa tweehonderd objecten. De schijnwerpers zijn gericht op topstukken van het Friese erfgoed, zoals de zilveren Poptaschat, zeldzaam mooi borduurwerk in goud en zilver, kostbaar damast en voorname portretten van de belangrijke Friese schilder Wybrand de Geest. In Oud Geld komt de Gouden Eeuw tot leven.

Society-expert Jort Kelder laat ons zien dat begrippen als old boys network en musthaves van alle tijden zijn. Kelder is eerste van een aantal gastconservatoren die een wisselpresentatie inricht met gadgets van nu. Deze worden geplaatst naast hun 17de-eeuwse equivalenten: een huwelijksportefeuille met goudborduurwerk uit 1680 naast een damestas van Birkin, waarvoor mensen nu jaren op een wachtlijst staan. Hij laat zien dat materiële statussymbolen van alle tijden zijn.