oud geld - ons kent ons in de gouden eeuw

13 september 2013 tot en met 13 september 2015

De Gouden Eeuw staat volop in de belangstelling. Ook in Friesland - in de 17de eeuw na Holland de rijkste provincie van de Republiek.

In Oud Geld toont het Fries museum wie hier de lakens uitdeelde. Cultuur en economie werden bepaald door een kleine groep welvarende kooplieden, bestuurders en adel. Ontmoet vijf beslissers en smaakmakers met hun persoonlijke kostbaarheden, ambities en geheimen.

Journalist en polderdandy Jort Kelder legt ons uit dat begrippen als old boys network, nouveaux riches en must haves van alle tijden zijn. De schijnwerpers zijn gericht op topstukken van het Friese erfgoed, zoals de zilveren Poptaschat, zeldzaam mooi borduurwerk in goud en zilver, kostbaar damast en voorname portretten van de belangrijke Friese schilder Wybrand de Geest. 

In Oud Geld komt de Gouden Eeuw tot leven.